Mullbärgsgatan 3
212 29 Malmö

+46760093224

piotr@vvsexpressen.se

Välkommen till
VVS Expressen
Region Syd AB

Om Företaget

VVSExpressen Region Syd AB med sitt säte i Malmö och större delen av Skåne som sitt arbetsområde är ett Bygg och VS företag som utför tjänster inom Bygg-, Värme-, Vatten- och Sanitet.

Vi strävar efter att hålla högsta kvalitetsnivå på utförda tjänster och använder oss av leverantörer med hög leveranssäkerhet vars produkter är av bästa kvalité.

Behöver du rådgivning eller har frågor kring ditt nästa projekt? Då är du mer än välkommen att ringa oss för konsultation.

Städredskap klar att användas

Tjänster

VVS Expressen Region Syd AB erbjuder att utföra sina tjänster under olika former, både som servicearbeten och som entreprenader i alla typer allt efter beställarens förutsättningar. VVS Expressen Region Syd AB är ett BYGG och VVS-Installationsföretag som är auktoriserad av ”SäkerVatten” och medlem i en bransch- och arbetsgivarorganisation "VVS Företagen".

Noggrant torkad räcke

Arbetsområde

Nybygge tillbyggnad eller renoverngar, allt inom bygg. Stambyte montage av kulvertledningar installation av avlopp-, tappvatten- och värmeledningar spolning/filmning av avloppsledningar injustering av VVC (VarmVattenCirkulation) och värmeinstallationer projektering relining pannbyte servicearbete.

Handskakning av en glad kund

Miljöpolicy

VVS Expressen Region Syd AB arbetar enligt miljöledningssystem SS-EN ISO14001. Vi avser att minimera den miljöpåverkan vår verksamhet genererar både inom och utom företaget genom att låta ett aktivt och målmedvetet miljöarbete genomsyra hela vår verksamhet. Lagstiftning samt övriga gällande miljöregler är minimikrav som alltid skall uppfyllas.

REFERENSER.

Kontakt

Vi vill komma i kontakt med dig gällande ditt nästa projekt. Kontakta oss idag via vårt kontaktformulär så återkopplar vi så fort vi kan. Välkommen!

+46 760093224

piotr@vvsexpressen.se